Hj. Muhammad Imran bin Ibrahim.

 

Setiausaha Kedua (Pendidikan/ Akademik Medic, Penyelidikan & Pengkomersilan).

Education Malaysia Egypt.

Pendidikan/ Akademik Medic.

 

Penyelidikan.

 

Pengkomersilan.