Muat Turun Borang

Education Malaysia Egypt (EME)

TEMPLATE LAPORAN POLIS BAGI KES-KES JENAYAH
BORANG PERMOHONAN BANTUAN YURAN MARKAZ LUGHAH

Pihak Al-Azhar telah menyediakan bantuan pengecualian bayaran yuran Markaz al Lughah kepada pelajar Malaysia yang kurang berkemampuan.
Syarat permohonan adalah sebagaimana berikut:

1. Warganegara Malaysia.
2. Pendapatan ibubapa/penjaga tidak melebihi had mencukupi (had kifayah)
3. Tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana pihak (biasiswa/pinjaman)
4. Mempunyai komitmen yang tinggi menghadiri kelas di Markaz al Lughah iaitu tidak kurang     daripada 80%.

Prosedur Mengisi Borang Pengecualian Yuran.

1. Borang hendaklah diisi dengan HURUF BESAR
2. Dokumen berkaitan seperti yang dinyatakan perlu disertakan bersama borang yang telah       lengkap diisi.

Sila hantarkan borang yang telah lengkap kepada Atase Pendidikan Negeri atau
Setiausaha Kedua (Pendidikan) Akademik Dirasat Islamiah.

 

Tempat adalah terhad.

BORANG IMTIHAN QABUL

Dokumen berkaitan seperti yang dinyatakan perlu disertakan bersama borang yang telah lengkap diisi :

 

1. Dua keping gambar berukuran pasport

2. Salinan pasport

3. EGP 50.00

 

Borang yang telah lengkap diisi sila hantarkan kepada Atase Negeri masing-masing. Bagi negeri yang tiada pegawai Atase sila hantar kepada Setiausaha Kedua (Pendidikan) Akademik Dirasat Islamiah.